Menu
KONTAKT

Historie atletiky v Chodově od roku 1949 po dnešek

Začnete–li s pamětníky chodovského sportu povídat na téma chodovské atletiky, objevují se zde zejména tři jména. Tři jména, která jsou základním kamenem tohoto sportu v Chodově.

Stanislav Balvín – Petr Bernat – Libor Dočkal

Kolem těchto jmen se odvíjí a točí sama atletika, ale i chodovské atletické stadiony 

A pak je to jméno čtvrté – jméno Kopecký, jméno které po tři generace prolíná  historií chodovské atletiky  od jejího založení až po současnost, kdy jedním z nejmladších členů chodovské atletiky je i malý Lukáš Kopecký pravnuk Josefa Kopeckého st.


Ale pojďme začít odmotávat historii atletiky v Chodově od jejího počátku...

Léta padesátá a šedesátá – BALVÍNOVCI

Tato léta jsou spjata s počátkem atletiky a se jménem Stanislav Balvín. Chodovák a zaměstnanec Buzuluku, který v 1949  rozpoutal první pohyb kolem atletiky a postavil se k  zrodu prvního atletického oddílu Likos. A oslovil první kluky, aby je svedl na dráhu atletiky.
Jedním z prvních byl i Josef Kopecký  fotbalista , hrající za Žlutice, v kterém objevil Standa Balvín talentovaného běžce. Spolu s ním nadchl pro královnu sportu desítku dalších chodováků.
Záhy  se nespokojil jen s nadšenými svěřenci, kteří se tímto sportem začali zabývat, ale zatoužil vybudovat v Chodově i atletický stadion a tak se stal hlavním motorem, který hnal a hrnul tento cíl a úkol před sebou.
A tak  i  jeho zásluhou  mohl být v Chodově v neděli 21. 10. 1951, při velké mírové slavnosti otevřen Stadion Obránců míru. V době, kdy mnohá velká  města o stadionu jen snily vyrostl v Chodově zásluhou 72 tisíc  brigádnických hodin chodováků, jeden z nejlepších stadionů v Čechách. Tohoto otevření se zúčastnili přední političtí činitelé - např. předsedkyně Národního shromáždění Anežka Hodinová-Spurná  a přední sportovci. Mezi nimi nemohl chybět ani tehdy štábní kapitán Emil Zátopek. Ten se zde postavil na start 5000 m trati , aby zde předvedl svůj světem  obdivovaný běh. Stadion otevřel časem 14:39,8. Velmi dobrými výkony se zde představili i chodovští závodníci.  
Kopecký – vítěz běhu na 400 m za 53,2. Stoklasa, který zvítězil ve vrhu koulí 13,70  či Uhlíř s 3. místem v běhu na 5000 metrů. Chodovská juniorka  Huttnerová se zde radovala z krajského rekordu v běhu na 600 metrů (1:19,2) či dálkařka Štanclová, která zvítězila mezi dorostenkami výkonem 499 cm.

Během následujících měsíců a roků se z výsledkových listin dočítáme jména mnoha dalších chodováků, úspěšných atletů: Henžl, Vlnař, Zadák,  Vitovský,  Urbanová,  Marešová,  Žibřid, Tětiva , Hrbáček, Hrdinová , Kořínek, Lindner, Galla, Fráňa, Abramský, Petrák,  Kříž, Dráňa, Šefler, Kryl, Spurný, Jágl, či Franta a mnoha dalších. Při Základní devítileté škole vznikají sportovní třídy a v oddílu se výchově těchto mladých nadějí věnují pánové Balvín, Kopecký, Žibřid a Galla.

Následující šedesátá léta přinesla do chodovské atletiky údobí nejisté. Většina atletů s vyššími výkony odešla závodit do jiných klubů a ve vyšších soutěžích za K. Vary, Františkovy Lázně či Sokolov. Nejvýraznějšího úspěchu dosahuje sprinter Josef Kopecký, který se dostává až do výběru reprezentační sprinterské štafety pro mezistátní utkání ČSR – Rumunsko v roce 1956 .
V r. 1962 přibývá ke stadionům v Královském Poříčí, Březové, Krajkové a Chodovu i stadion v Sokolově. V Chodově sice již existuje velká tělovýchovná jednota Spartak Chodov, čítající 250 členů, ale atletický oddíl však neexistuje.
Přesto se jména chodovských závodníků objevují v některých výsledkových listinách tradičního běhu Mladé fronty (Chábera, Capratová, Ramfelová, Bauer, Brandnerová) či při letních olympijských hrách mládeže (Tichá). S dalšími atlety se můžeme setkat při tradičních soutěžích odznaku zdatnosti, kde na předních místech mezi žáky figurují jména chodováků Rataje  a  Čepilové.

V té době však již je zakladatel chodovské atletiky Stanislav Balvín mezi  řadou emigrantů a životní cesta jej zavede do Rakouska a Austrálie. Jeho atletický duch v něm zůstává po celý život a po sametové revoluci a otevření hranic se vrací zpět  do Čech a stává se jedním z porevolučních managerů  atletiky v AC Start Karlovy Vary a dostává svými kontakty a penězi do Varů takové atlety jako je Změlík, či Železný… ale to už by byla kapitola vytržená z dějin atletiky AC Start Karlovy Vary.

Zdroj: Použito a poskládáno ze vzpomínek, fotografií a novinových výstřižků pana Josefa Kopeckého.


Sedmdesátá a osmdesátá – BERNÁTOVCI

 V roce l971 dochází k opětnému založení atletického kroužku  při OU Chodos Chodov
A zde se objevuje jméno Petra Bernata – atleta, který svými výkony převyšuje ostatní  (60 m – 6,8, 100 m – 10,6, 200 m – 21,7, 400 m – 49,9) a který se v následujících letech vedle závodění začíná také věnovat trenérské práci  a stane se tak nestorem chodovské atletiky a jejím hlavním představitelem na následujících 20 let.
Vedle něj se si zde zvyšují svoji výkonnost i další nadějní sprintéři – Josef Kopecký ml.  a Milan Líkař.
Pro malý zájem ze strany vedení Chodosu Chodov byl tento kroužek zrušen po dvou letech a tak r 1973 začíná pracovat při II. ZŠ Chodov. Od roku 1975 pak přešel pod MěDPM a již v roce 1976 se dostavily první úspěchy na přeborech kraje Š. Vavrika (400 m), L. Dočkala  /Dálka, Výška/, M. Theera (1000 m) a J. Orlicha (200 m).
Již v sezóně  1978–79 se prosazují chodovští i na přeborech ČSSR, když M. Zítka vítězí v běhu na 400 a 200 m a L. Dočkal přidává 2. místo v dálce. Také následující Přebory ČSSR vyhrává Zítka na trati 400 m. Jeho čas  47,96, se stává československým dorosteneckým rekordem , rekordem který vydržel 10 let než byl překonán.
V krajském přeboru se na zlomu desetiletí vedle Zítky, Vavrika a Dočkala prosazuje i J. Poduška a L. Theerová. Do oddílu a atletiky přichází i nadějný sprinter a učitel 2. ZŠ  M. Kovářík

V pozdějších letech se, po odchodu z Chodova, v atletice prosazují M. Zítka a M. Theer dokonce v reprezentačních dresech Československa

Většina závodníků a svěřenců Petra Bernata však v této době závodí za Baník Sokolov, později za Start Karlovy Vary a tak se z výsledkových listin těchto oddílů dovídáme o vynikajících výkonech chodovských atletů : Husáka, Jelena, Vodenky  sester Hlávkových, Parpelové, Línkové,


Vlastními silami se starají svěřenci Petra Bernata o malý škvárový stadionek u Základní školy v Husově ulici pod Smolnickým kopcem, kam se atletika musela odstěhovat po rekonstrukci městského stadionu a jeho přeměnění jen na fotbalový stadion. Tento stadion však slouží městu především jako víceúčelová plocha pro konání všech poutí trhů, kolotočů a cirkusů a tak jen s velkou námahou a velkým úsilím se zde dá i nadále provozovat atletika a je až úctyhodné, že chodovští svěřenci dosahovali takových úspěchů.

Posledními z líhně atletů Petra Bernata pak byly v osmdesátých letech a počátku let devadesátých závodníci startující za Start K.Vary : H. Jun,  T. Zelený, H. Svatošová, J. Půhoný, M. Madej, P. Zelenková , J. Peer, či již třetí z generace KopeckýchLukáš. Vnuk Josefa, který byl při zrodu chodovské atletiky po boku Standy Balvína.
V roce 1989 září v barvách  Baníku Sokolov chodovák, dorostenecký  výškař – Petr Vodenka, který v tomto  roce zdolává výšku 208 cm  v hale a 210 cm  pod otevřeným nebem. 
 

V této době již však začíná brát atletika v Chodově třetí a asi největší dech. Jeho předvojem byl atletický dívčí oddíl při  PO SSM II.ZŠ Školní v Chodově,  který vznikl roku 1980 a pracoval pod vedením již výše zmíněného učitele TV Milana Kováříka. Zde se blýsklo mnoho děvčat špičkovými výkony především ve školních soutěžích - Mezinárodním atletickém  čtyřboji, či Odznaku zdatnosti  a Poháru rozhlasu. Jistě by tu měla odeznít jména těch nejlepších  L. Šperkové (2. Místo z Mistrovství ČSR žactva r 1984  ve skoku dalekém 522 cm),  vytrvalkyně  M.Gondekové ( celostátní kolo Běhu Mladé fronty) ,ale i dalších, často krajských přebornic, které startovaly za Baník Sokolov - sprinterky a dálkařky M.Slovíkové, výškařky V. Benešové, středotratařce P. Zelenkové, J.Krupkové, Š.Podroužkové ( ta  dosáhla r. 1988 5. nejlepšího výkonu ČSSR mezi mladšími žákyněmi v hodu míčkem - 48,58) M. Valové ,  či  L.Wotzyové.
r. 1989 družstvo dívek  2.ZŠ ve složení Valová, Zelenková, Wotzyová, Svatošová, Krupková, Vondráčková, Šarkánová, Karbulková a Khierová vybojovalo ziskem 6317 bodů 5. Místo v ČSSR v Poháru rozhlasu
  Vedle tohoto kroužku začína fungovat také lehkoatletický kroužek  při 1.ZŠ Chodov vedený Milošem Volkem, v kterém se objeví jména kvalitních vícebojařů a vícebojařek úspěšných při atletickém čtyřboji mládeže -  M. Krátké , B. Biniasové, R. Nedvídkové, J. Likercové , K. Zaschkeové,  J. Mlýnka, P. Motzbauchela, F. Vrbeníka či D. Pavelky.
Také na 4. ZŠ pracuje kroužek zaměřený na atletiku pod vedením bývalého předního chodovského atleta Libora Dočkala a zde se objevují poprvé jména mladších žáků , později velmi úspěšných atletů E. Götze,  J. Hrdličky, J. Čepily, či M. Sadílka.


Devadesátá léta – DOČKALOVCI

Zásadní zlom nastal v roce 1991, kdy došlo ke spojení těchto tří atletických kroužků a vznikl tak oddíl Školní atletický klub při II. ZŠ – ŠAK Chodov.
Již roku 1992 měl 86 členů. Jeho první medailová umístění na Oblastních přeborech přinesli atleti E. Götz, J. Hrdlička, V. Draštíková, R. Barth, P. Uzlíková,  P. Malá a R. Slováček.
Již v roce 1993 dovezli J. Hrdlička, T. Vantura a N. Hazuchová  cenná umístění v první desítce na MČR žactva.
V roce 1993 se rozšiřuje vedení ŠAKu Chodov o Vladimíra Brejchu, Davida Pavelku, Ivetu Dočkalovou a Jaroslavu Novotnou a je zahájena spolupráce s Rudolfem Flaškou – ředitelem ZŠ Nové Sedlo, jehož svěřenci začínají závodit v dresu ŠAKu Chodov. (V budoucnu se proslaví nejlepšími výkony T. Šandor, J. Krhounek, J. Chlaoupka,V. Macák, D. Löbl, či  J. Klobusová).
V tomto roce se v desítce nejlepších v ČR prosazují kladivář T. Vantura, vytrvalkyně N. Hazuchová, a překážkář J.Hrdlička.
Mezi opory družstev žákovské a dorostenecké atletiky se prosazují i Mergl, Peter, Jílek, Čepilová, Panenková, Uzlíková, sestry Halajovy, Novotná, Opavová, Hladíková, Barth, Štěrba, Sadílek, Draštíková, Rajturová, Pařilová Gösslová, Krejčí, Bujárek, Hanáček, Zouharová, Ferková, Zaschkeová.

Roku 1994 přibývají mezi vedení ŠAKu Marcel Chládek a Tomáš Zelený. Chodov poprvé staví do soutěže i družstvo mužů v němž se nově objevují bratři Obořilové, Milan Králič, Zdenek Lidický. K atletice se vrací na čas Karel Jirovec či Petr Vodenka. Družstvo žen je v tomto roce posíleno i o skvělou vytrvalkyni Marcelu Mikešovou, která se probojuje na MS veteránů v kanadském Scarborough a zde získává 10. místo
V tomto důležitém roce byl zásluhou velkého úsilí vedení ŠAKu, členů ŠAKu, sponzorů a města Chodova vedeného starostou Ing. Smolkou a tajemníkem Ing. Horou zrekonstruován a chodovským atletům předán do správy Stadion Klubu Českých olympioniků. Ani na tomto stadionu  při jeho slavnostním otevření nechyběl Emil Zátopek se svoji manželkou Danou. Spolu s nimi přijel pokřtít  stadion i předseda českého olympijského výboru Ludvík Daněk spolu s dalším olympionikem Janem Kůrkou a sportovním komentátorem Štěpánem Škorpilem
V roce 1995 se již stávají družstva mladších a starších žáků ŠAKu Chodov Mistry Západních Čech a družstvo starších žáků táhne káru vítězných bojů přes Semifinále Mistrovství České republiky až do finále , kde se stává 6. nejlepším družstvem ČR .

Na sklonku tisíciletí a začátku dalšího  už má oddíl každoročně téměř 200 členů zapojených od přípravky až po veterány, se do dějin atletiky mládeže zlatým písmem zapisují reprezentanti, mistři republiky či  medailisté MČR:  vrhači  Miroslav Pudivítr (78), Roman Smolný (80), Zdeněk Čechura (81), Miroslav Pohůnek (83), Tomáš Klement (84) a Alena Pejšková (84), sprinterka a dálkařka Lucie Čepilová (80), překážkář a sprinter Jan Makula (83), sprinter Lukáš Mergl (80), vytrvalci Michal Podzimek (84), Vladimíra Konopásková (79) a Anna Pabiánová (81) středotraťař Michal Solomon tyčkař a vícebojař Jan Dočkal (85), vícebojařka Daniela Šulcková (84), třístovkaři Věra Rajturová (79) a Antonín Greschner (83), veteráni RNDr. Pavla Kováříková , Marcela Mikešová, Michal Landiga a Manfred Krassa. 
Každým rokem se stává řádově dvacet  až   třicet  chodovských atletů Přeborníky Západních Čech. A ŠAK Chodov se vedle Škodovky Plzeň stává nejsilnějším žákovským a mládežnickým oddílem Západních Čech a velmi často v přímých soubojích  i Škodovku válcuje před sebou .

Výčet jmen krajských přeborníků by tak byl  vskutku velmi dlouhý. Kromě již zmíněných atletů  to byli: Utíkal, Hörnerová, Štastný, Panenková,  P. a V. Uzlíkovy, Vopálka, Škop, Střelec, Barák, Holý, Brokl, Zástěrová, Oláh, Wildhaber, Šoupal, Kuřák, Špička, Švec, Dědeček, Zouharová, Vrbasová, L. Jelínková,J. Jelínková, Valdmanová, Sajd,Vrbasová, Trojanovičová, Pochmanová, Pospíšilová, Zítková, Staněk, Kuntová, Altmanová, Vavříková, Olšan, Haláček, Sopková, Střelcová, Fianta, Hollatz, Löbl, Volánek, Pálmai, Mašek, Janec,  Kryl, Horváth , Šafařík, Mesner 
Mezi muži se v dresu ŠAKU prosazuje učitel – vytrvalec Marcel Chládek, dnešní senátor pro severočeský kraj, který se specializuje kromě krosů i na běhy do vrchů a reprezentuje ČR v některých mezistátních závodech. Vedle něj se v dresu Chodova objevují na čas i kdysi fenomenální bratři Jan a Josef Obořilové či vynikající výškař bývalého Baníku Sokolov,  chodovák Petr Vodenka
Chodovskou atletikou prochází krátkým časem i předení český triatlonista a duatlonista  Jan Kubiček (80). 
Píše se rok 2001 a k 10. výročí ŠAK Chodov se atleti a s nimi i stadion dočkal dostavění budovy se  sociálním zařízením na stadionu.
Roku 2002 se chodovští atleti  Květ, Perg, Hála, Mašek a Janec, žáci 1. ZŠ vedeni učitelem Milošem Volkem, probojovávají do republikového finále v Atletickém čtyřboji a získávají 6. místo.
V roce  2003 se  chodovské úspěchy točí nejen v úspěších družstev starších žáků, kteří se probojují do Finále MČR družstev a vybojují 6. místo, ale i  s trojicí jmen velmi kvalitních sprinterů a vícebojařů  Vladimíra Pergla (88), Petra Kořána (88) a Zdenka Kratochvíla (88), kteří  dovezou z historicky první dětské letní olympiády z Litomyšle zlatou medaili v štafetovém běhu na 3 x 300 m, Zde se blýsknou i dálkař L. Weiss 5. místem a poprvé se zde představil Václav Zich, který si jako mladší žák, doběhl na 60 metrech pro 6. místo. 
Opět se daří i vícebojařům – atletům 1. ZŠ Komenského, které ve složení Pergl, Kratochvíl, V. Horák , M Horák a F. Junker vybojují v Šumperku v republikovém finále Atletického čtyřboje 4. místo , když před nimi jsou jen družstva sportovních atletických  škol .
Mezi naděje atletiky patří i začínající vícebojař Jan Jirovec (89), který v současné době trénuje pod vedením Tomáše Dvořáka a řadí se do desítky českých vícebojařů.

Vývoj zázemí se tím nezastavil. Rok 2004 se opět zapsal do listiny chodovské atletiky. Tamní stadionek byl přebudován zásluhou města a vedení ŠAKu  na moderní tartanový areál.
Při jeho otevření již nebyl Emil Zátopek, ale Dana Zátopková v doprovodu dalších celebrit z Chodova. Opět zavítala, aby nový 333,33 m stadionek spolu se starostou města Chodova panem Ing. Josefem Horou a dalšími hosty otevřela.
Na tomto stadionu  se postupně v následujících letech objevují další medailisté MČR Tomáš Ostratický (90), Pavel Tonka (91) Lucie Kašparová (91) a  v současnosti medailista z MČR žáků – překážkář  Jiří Stehno (93). 
Současnost je však především spjata s nejtalentovanějším chodovským a západočeským atletem současnosti – mnohonásobným Mistrem ČR a český rekordmanem Václavem Zichem (90).
Jeho kariéra roste velmi rychle již jako starší žák postupně přepisuje rekordní tabulky ČR ve všech bězích od 60 do 300 m  a již jako dorostenec je pozván na nejprestižnější mítink pořádaný na území České republiky – Zlatou tretru do Ostravy.
Jako dorostenec se dokáže velmi výrazně prosadit také při Mistrovství světa do 17ti let, když ve sprintu na 100 m obsadí časem 10.68  šesté místo. O rok později, v roce 2008, se mezi juniory na MS v Bydhošti blýskne 9. místem a časem 10,58 .

Daří se však nejen v soutěžích jednotlivců, ale opakovaně přicházejí i úspěchy v soutěžích družstev. Muži i ženy bojují několik let v 2. lize, zde je dlouholetou oporou především David Pavelka, Jiří Krhounek  a Lukáš Kopecký , k nimž se přidávají další a další odchovanci chodovské atletiky.   
Družstva žáků velmi často vyhrávají tituly mistrů Západních Čech a opakovaně se probojovávají do Semifinále či finále Mistrovství ČR a dokážou konkurovat takovým maxi oddílům jako je  Dukla, Slavie, Vítkovice, Opava, či Havířov.

Chodovští atleti však nejen jezdí na závody ale sami pořádají za přispění sponzorů,  Města i Karlovarského kraje velké atletické mítinky – Chodovskou tretru, Vánoční laťku a Běh Smolnickým kopcem, Atletické víceboje či  Maxištafetu. 
 A  i když  má  Chodov jen malý stadion (333,333 m), je mezi atlety oblíbený. O tom svědčí i množství atletů, kteří sem přijíždějí na závody, mítinky, besedy či slavnostní akce pořádané chodovskými atlety nebo městem. A tak se v Chodově již objevily tyto atletické celebrity: manželé Dana a Emil Zátopkovi,  Ludva Daněk, Helena a Josef Šilhaví, Jaroslav Alexa,  Věra Pospíšilová-Cechlová, Jiří Mužík, Tomáš Dvořák, Pavla Hamáčková, Remigius  Machura, Libor Malina, Vladimíra Racková,  Romana Dubnová a dokonce i olympijská vítězka Barbora Špotáková, která zde v Chodově  předává v KASSu roku 2006 ocenění nejlepším sportovcům Chodova .

Také v současnosti se vyvíjí nejen atleti ale i stadion, v areálu Klubu olympioniků, který je v správcovských rukou ŠAKu Chodov
Dochází zde  k dalším investicím, je vybudována  pergola s posezením , dále  velký plechový sklad  a malé tribunky ve svahu stadionu.
ŠAK Chodov si pořizuje v roce 2006 elektro časomíru, proškoluje rozhodčí a stává se spolupořadatelem a zajišťovatelem většiny závodů pro celý karlovarský a Plzeňský kraj.

V prostorách stadionu se objevuje i zázemí pro letní soustředění – 5 čtyřlůžkových srubů s ubytovací kapacitou 20 míst. A na sklonku roku 2008 si pořizují chodovští atleti ojetý osmimístný mikrobus .
O své činnosti informuje v mediích, vede kroniku a provozuje webové stránky.

Co ještě dodat k novodobé historii atletiky v Chodově??

Snad jen ocitovat ze stránek ŠAKU Chodov:

 • Prvním závodem, kterého se tento oddílek zúčastnil byla Sokolovská vánoční laťka , která proběhla na sklonku roku 91. na 3. ZŠ Sokolov a kde se blýskli první Šakáci – Radek Barth, Jan Hrdlička či Evald Götz.
 •  Prvním sponzorem se stala chodovská pekárna pana Luboše Orlicha - PEKOSA .
 • Prvním "velkým" závodem byly Oblastní halové přebory Západních Čech v pražské hale ve Stromovce 11.1. 92.
 • Prvním úspěchem byly tři bronzové medaile právě na těchto závodech. Ty vybojovali Radek Barth ve skoku dalekém /520 cm/, Kateřina Andršová v běhu na 50 m /7,2/ a Petra Malá v běhu na 300 m /44,2/.
 • První tituly krajského přeborníka vybojovali 16.5.92 v Praze Vendula Draštíková/ 150 m mladší žákyně/, Petra Uzlíková /1500 m mladší žákyně/ a štafeta 4 x 60m starších žáků ve složení Matoušek-Slováček-Barth a Hrdlička.
 • První okresní rekord vytvořila Vendula Draštíková v běhu na 150 m mladších žákyň 13.5.92 v Sokolově a jeho hodnota byla 19,6 s. Tato mladší žákyně však uměla skákat do dálky za hranici 5 metrů
 • První start na halovém Mistrovství ČR byl start trojce dívek Čepilová, Uzlíková a Draštíková 20. - 21.2 93
 • První start na Mistrovství Evropy byl start veteránky Marcely Mikešové na ME veteránů v Athénách a Marcela Chládka při Evropském poháru běhů do vrchu ve Švýcarsku v roce 94 .
 • První start na Mistrovství světa byl opět start vytrvalkyně Marcely Mikešové v roce 1994 v kanadském Scarborough, kde vybojovala mezi veterány 10. místo
 • První zlatou medaili z Mistrovství ČR žáků vybojovala sprinterka Lucie Čepilová v běhu na 60 m 26.6 94 v Třinci.
 • První krajskou rekordmankou se stala Vlaďka Konopásková,která 10.2.96 zaběhla krajský rekord dorostenek v běhu na 3000 m v hale.
 • Prvním, kdo okusil start v reprezentačním tričku ČR byl vrhač Roman Smolný, nominovaný pro mezistátní trojutkání SRN- ČR- Řecko.
 • První české rekordy vytvořil starší žák  Jan Dočkal Nejprve vytvořil rekord v běhu na 60 m překážek - 8,42, poté na krátkou dobu i rekord v běhu na 100 m př, a  vzápětí na to 22. 7. 2000 utvořil dosud platný rekord 6045 bodů  v devítiboji , čímž překonal stávající rekord Tomáše Dvořáka. Celkem se zapsal tento chodovský atlet do rekordních listin CŘ 7 krát .
 • První hvězdou české atletiky v žákovské kategorii se stal sprinter Václav Zich, který během sezony 2005 utvořil 5 českých rekordů, stal se 4 násobným Mistrem ČR a vybojoval širší nominaci na ME a MS.
 • Prvním účastníkem Mistrovství světa byl dorostenec Václav Zich, který při své premiéře v Ostravě skončil ve finále 100 m trati na 6. místě časem 10,68.
 • První medaili z Mistrovství Evropy juniorů dovezl z Nového Sadu v červenci 2009 Václav Zich. Spolu se svými reprezentačními kolegy vybojoval stříbro v štafetovém běhu  4x100m v novém českém rekordu 39,57 s.

A tak se město Chodov již mnoho let skloňuje v ústech všech znalců atletiky, především pak atletiky žákovské a mládežnické .
Mnozí atleti, žáci, příznivci sportu přicházejí na stadion, aby zde pracovali jako rozhodčí při závodech, nebo coby rodiče přivádějí své děti ke sportu, který i ony a oni dělávali, či pracují jako trenéři mladých přicházejících nadšenců, mezi nimiž určitě jednou po letech opět zazáří nástupci pánů Kopeckého, Zítky, Theera, Vodenky, Smolného,  Zicha či žen : Mikešové Kováříkové,  Konopáskové a Čepilové .

 A když ne??? Když nebudou zářit tak jako ti slavní z našeho města?
Tak se vůbec nic neděje, protože z nich budou nástupci těch, jejichž jména se sem do mých řádků již nevešla, jména těch kteří nikdy nedosáhli žádných velkých úspěchů, ale atletika jim přirostla k srdci a stala se součástí jejich životů a koníčkem pro který stálo a stojí za to žít.  A těch, zde bezejmenných, byly stovky a tisíce 😃. 

Poslední tečku, kterou by mělo toto mé vzpomínání na historii a současnost chodovské atletiky mít  je bezesporu poděkování .

Bez podpory města Chodov a mnoha chodovských firem by se atletika v Chodově nedala dělat na takové úrovni, na kterou se dostala během svého tří etapového –  Balvínovsko-Bernatovsko-Dočkalovského vývoje. Chtěl bych jí popřát mnoho úspěchu i v další etapě, která jistě přijde, neboť

ATLETIKA BYLA, JE A BUDE KRÁLOVNOU SPORTŮ.

Miloš Volek

 

Komentáře

Vzpomínka Reagovat
NOVINKY
Stadion je opět pro veřejnost otevřen :)

Od 15:00 do 19:00 hodin za dodržení všech podmínek platného nařízení vlády.
Tedy v týdnu do 10. 5. dodržení maximálního počtu 10 osob atd.
Nařízení je u vchodu vyvěšeno, při jeho nedodržení následuje okamžitý vyhazov z areálu.
V pracovní dny a v pátek 8. 5. v době od 17:00 do 19:00 hodin je areál vyhrazen pro trénink atletů, není možná účast veřejnosti.
Opatření na další týdny budou zmírňována a vyvěsíme je u vstupu.


Odběr novinek
KALENDÁŘ
zobrazit všechny akce

ANKETA
NEJČTENĚJŠÍ
REKLAMA