Maxištafeta 2023, Chodov

Už 21. června od 17 hodin se můžeme společně potkat na 24. ročníku Chodovské maxištafety, kterou každoročně pořádá Školní atletický klub Chodov.

Chodovská Maxištafeta je závod na dráze, který trvá 24 hodin a probíhá formou štafetového běhu. V závodě soutěží družstva složená z neomezeného počtu členů. Minimální délka jednoho úseku činí jeden okruh, čili 333,33m. Předávání štafety se uskutečňuje předáním štafetového kolíku mezi dvěma běžci konkrétního družstva. Pokud nenastoupí ucelené družstvo, může se každý zapojit do akce jako člen štafety složené z příchozích běžců.

24. ročník Chodovské maxištafety