30. ročník – Běh Smolnickým kopcem – Memoriál Marcely Mikešové

Běh Smolnickým kopcem se uskuteční 9. října 2021 v Chodově okr. Sokolov. Start je na atletickém stadionu ŠAK v 10.00 hodin


Memoriál Marcely Mikešové v kategorii veteránek

Pořadatel: Školní atletický klub Chodov, z.s. ve spolupráci s DDM Bludiště Chodov.

Datum: sobota 9. října 2021 od 10:00 hod. na Smolnickém kopci v Chodově u Karlových Varů (nad atletickým stadionem – vpravo od silnice, směr Vřesová). Závodní kancelář (prezentace), start a cíl všech kategorií je na atletickém stadionu!

Činovníci závodu:
ředitel závodu – Miloslav Zítka
hlavní rozhodčí – Ing. David Pavelka
stavitel tratí – Mgr. Milan Kovářík
vedoucí závodní kanceláře – Mgr. Hana Heiserová
zpracování výsledků – sokotime.cz

Přihlášky: Výhradně elektronicky na stránce https://sokotime.cz nejpozději do čtvrtka 07.10. do 22:00 hodin, výjimečně v místě startu na atletickém stadionu za zvýšené startovné ve výši (100,-) 200,- Kč nejpozději do 09,30 hod. Informace k platbě startovného převodem Vám budou zaslány e-mailem po odeslání přihlášky.

Prezentace: (děti), mládež a dospělí – nejpozději hodinu před startem příslušné kategorie.

Startovné: žactvo 50,- (na místě 100,-) Kč, ostatní 100,- (na místě 200,-) Kč | Neplatí: Žactvo chodovských škol, ZŠ ve Vintířově, členové ŠAK Chodov.

Upozornění: Závodník(ce) kategorie žactva smí startovat pouze v jedné věkové kategorii.

Popis tratí: Tratě závodů jsou vedeny v prostoru Smolnického kopce a mají travnato – hlinitý charakter, velmi vhodnou obuví jsou atletické tretry nebo kopačky.

Časový pořad:
10:00 | 480 m nejmladší předžáci (2014 – 2012)
10:10 | 480 m nejmladší předžákyně (2014 – 2012)
10:20 | 920 m mladší předžáci (2011 – 2010)
10:30 | 920 m mladší předžákyně (2011– 2010)
10:40| 920 m starší předžáci (2009 – 2008)
10:50 | 920 m starší předžákyně (2009 – 2008)
11:00 | 1100 m mladší žákyně (2007 – 2006)
11:10 | 1100 m mladší žáci (2007 – 2006)
11:20 | 1100 m starší žákyně (2005 – 2004)
11:30 | 1800 m starší žáci (2005 – 2004) a 1800 m dorostenky (2003 – 2002)
11:45| 3500 m dorostenci (2003 – 2002), 3500 m juniorky (2001 – 2000), 3500 m ženy (1999 – 1987), 3500 m veteránky (1986 a starší )
12:10 | 5200 m junioři (2001 – 2000), 5200 m muži (1999 – 1982), 5200m veteráni I (1981 – 1972), 5200m veteráni II (1971 -1962) a veteráni III (1961 a starší)

Ceny: Pro nejrychlejší závodníky a závodnice v jednotlivých kategoriích jsou připraveny hodnotné věcné ceny a medaile, dorost, juniorstvo, muži a ženy – finanční prémie.

Peněžní prémie:
Dorostenci a dorostenky: 1.) 300,- 2.) 200,- 3.) 100,-
Junioři a juniorky: 1.) 300,- 2.) 200,- 3.) 100,-
Muži a ženy – absolutní pořadí: 1.) 1000,- 2.) 800,- 3.) 600,- 4.) 400,- 5.) 300,-
Muži vet. a ženy vet.: 1.) 300,- 2.) 200,- 3.) 100,-


Veteráni a veteránky získávají peněžitou prémii za umístění v hlavním závodě mužů a žen, pokud se umístí na 1.- 3.místě v absolutním pořadí a dále peněžitou prémii v rámci své veteránské kategorie.

Informace: Miloslav Zítka – mobil : 607 992 873, e-mail: atletikachodov@seznam.cz, www.sakchodov.cz


Upozornění:
Vyhlašování vítězů bude prováděno průběžně, bezprostředně po doběhu každé kategorie.
Zveřejnění výsledků a fotografií závodu na: www.sakchodov.cz.
Záchody jsou umístěny v areálu atletického stadionu.
Za odložené věci (i v šatně) pořadatel neručí.
Závodníci (ce) startují na vlastní nebezpečí.

Děkujeme sponzorům:
ČAS, Česká atletika s.r.o., DDM Bludiště, Karlovarský kraj, Živý kraj, Město Chodov, Obecní úřad Vintířov, Truhlářství Lukáš Kopecký, Účetnictví Karel Matička, Dinocommerce s.r.o.


Závod je podpořen grantem Města Chodov.


30. ročník – Běh Smolnickým kopcem – Memoriál Marcely Mikešové
Štítky: