Chodovská tretra – Memoriál Libora Dočkala

Chodovská tretra se uskuteční v úterý 28. 9. 2021 v Chodově okr. Sokolov na atletickém stadionu ŠAK.


Soutěže

StartujíVěková kategorieSoutěže
Muži 1931-2001100 m, 5000 m, dálka, koule 7,26 kg, disk 2 kg
Junioři 2002-2003koule 6kg, disk 1,75 kg
Dorostenci2004-2005800 m, koule 5kg, disk 1,5 kg
Žáci2006-200760 m, 300 m, 800 m, koule 4 kg
Ml. žáci2008-200960 m, 800 m, 60 m př., koule 3kg
Ženy1931-2001100 m, 5000 m, koule 4kg, disk 1kg
Dorostenky 2004-2005800 m, koule 3 kg
Žákyně2006-200760 m, 300 m, 800 m, koule 3 kg
Ml. žákyně2008-200960 m, 800 m, 60 m př., koule 2 kg
Atletická přípravka-hoši2010-201160 m
Atletická minipřípravka-hoši2012-201460 m
Atletická přípravka-dívky2010-201160 m
Atletická minipřípravka-dívky2012-201460 m

V běhu na 5000 m budou vyhodnoceny zvlášť kategorie veteránů a veteránek.


Technické ustanovení

V dálce je účastnický limit 5,70 m – výkon dosažený v roce 2020-21 !


Upozornění – Pokud chtějí junioři a dorostenci házet diskem své hmotnosti, je třeba toto předem nahlásit v závodní kanceláři. Výsledek nebude započítán do celkového hodnocení mužů – OPEN.


5000 m
Závod je pro registrované závodníky a závodnice atletických klubů Mistrovstvím Karlovarského kraje.

  • prezentace mužů bude ukončena v 15:00 hodin !
  • muži budou dle počtu přihlášených a výkonnosti rozděleni do 2 běhů – rozdělení do běhů bude oznámeno rozhlasem v 15:15 hodin

Závod na 800 m žactva a dorostu a závod na 5000 m mužů, žen, juniorů a juniorek je součástí Karlovarského běžeckého poháru.

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.


Na ploše stadionu a dráze se mohou pohybovat pouze závodníci ! Není možný vstup trenérů a diváků na plochu.


Pro diváky je vyhrazen prostor výhradně vně atletickou dráhu!


Měřící zařízení

Cílová kamera: ano

Větroměr běhy: ano

Větroměr dálka: ano

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v 09:30 hodin v areálu.


Startovné

Zdarma: členové ŠAK Chodov, žactvo chodovských škol a ZŠ Vintířov.


Předem přihlášení závodníci a závodnice (do neděle 26.9.2021 do 22:00)
žactvo (2006 a mladší ) 70,- Kč/disciplína
ostatní (2005 a starší) 100,- Kč/disciplína


Přihlášky na místě v den závodu – nejpozději 60 minut před disciplínou:
cizí žactvo 150,- Kč/disciplína
ostatní 150,- Kč/disciplína


Startovné platí všichni, i pozvaní závodníci a závodnice !


Přihlášky

Podávají oddíly výhradně na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 26.09.2021 22:00 hodin.

Neregistrovaní atleti na běh 5000 m se přihlašují on-line na stránce https://sokotime.cz/zavod-210928/ do pátku 27.9.2021 20:00 hodin.


Přihlášky na místě jsou možné nejpozději 60 minut před disciplínou za zvýšené startovné!

Předškolní děti – ročník 2015 a mladší – startují v běhu na 100 m v 15:20 hodin. Neplatí startovné a není potřeba je přihlašovat předem, přijdou rovnou ke startérovi v zatáčce u garáží.


Rozcvičování

Při rozcvičování je nutné dbát bezpečnosti a pokynů pořadatele. Od 13:00 hodin do skončení soutěže v disku není možné rozcvičování na travnaté ploše stadionu !


Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60
minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v budově stadionu.


Šatny

Šatny pouze pro převlečení jsou k dispozici v areálu stadionu.


Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.


Časový pořad

Časový pořad je k dispozici ZDE ke stažení.


Stravování

V areálu bude otevřen bufet s drobným občerstvením.


Parkování

Parkování je možné na parkovištích a ulicích v okolí stadionu.

Upozorňujeme, že je nutné dodržovat při parkování předpisy v silniční dopravě. U vjezdu do areálu prodejny Penny je nutné neblokovat možnost zásobování. Parkující vozidla budou řešena Městkou policií.


Další informace

Závod ve skoku dalekém mužů je memoriálem Libora Dočkala.

Závod na 100m mužů je memoriálem Petra Bernata.


Chodovská tretra – peněžité prémie
Při překonání rekordu mítinku náleží novému rekordmanu(ce) prémie ve výši 1000,-Kč.

Disk mužů a žen, dálka mužů :

1. místo = 1000,-Kč

2. místo = 700,-Kč

3. místo = 500,-Kč


Koule mužů a žen:

1. místo = 800,- Kč

2. místo = 600,- Kč

3. místo=400,- Kč


V ostatních disciplínách mužů a žen budou vypláceny odměny nejlepším ve výši:

1.místo = 500,-Kč

2. místo = 400,-Kč

3. místo = 300,-Kč

V plné výši pokud dosáhnou závodníci(ce)následujících výkonů:
100 m – muži (11,10) ženy (12,70)
5000 m – muži (15:40,00) ženy (18:15,00)
dálka – muži (6,30)
výška – muži (200 cm) ženy (170 cm)
disk – muži (50,00) ženy (45,00)
koule – muži (16,00) ženy (13,00)


Při nesplnění vypsaných výkonnostních limitů se odměny vyplácí pouze do výše 50% vypsané částky.
Peněžité odměny se vyplácí s podmínkou účasti minimálně 5 závodnic, závodníků v dané disciplíně. Pořadatel má právo finanční částky snížit v případě malého počtu
startujících nebo výrazného nesplnění výk. limitu.


Pozvaným závodníkům (závodnicím) a medailistům z M ČR dospělých v letech 2020 může být po předchozí dohodě s ředitelem závodu vyplacen příspěvek
na dopravu až do výše 500,-Kč na osobu. Není nárokový!!!Závod je podpořen grantem Města Chodov.


Chodovská tretra – Memoriál Libora Dočkala
Štítky: