Kdo jsme

Jsme Školní atletický klub Chodov, z.s. a správce webové stránky https://sakchodov.cz. Sídlíme Husova 1094, 357 35 Chodov, IČO: 18248691.


Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Média

Na tento web nahráváme fotografie z událostí, které správce webu, tedy Školní atletický klub Chodov (dále ŠaK) pořádá nebo se jich účastní a to na základě informovaného předchozího souhlasu účastníků události. Na webu jsou evidované a zveřejňované sportovní výsledky (vč. evidence účasti na sportovních soutěžích a vedení statistik) členů Školního atletického klubu.


Evidence a zveřejňování výsledků

Evidence a zveřejňování sportovních výsledků členů ŠaK (včetně evidence účasti na sportovních soutěžích a vedení sportovních statistik) je založeno na oprávněných zájmech správců či třetí strany. Takovou třetí stranou mohou být zejména pořadatelé závodů, národní či mezinárodní sportovní asociace a subjekty zabývající se statistikou, zpravodajstvím nebo publicistikou. Zpracování osobních údajů těmito subjekty a správci k uvedenému účelu je nezbytné k plnění předmětu jejich činnosti (a je jejich oprávněným zájmem). Vaše zájmy na ochraně těchto informací nepřevažují nad oprávněnými zájmy správců, třetích stran a veřejnosti na vedení databází výsledků sportovních událostí, včetně jednotlivých výkonů a identifikace účastníků závodů a vedení historických statistik, a na informování veřejnosti o průběhu sportovních klání.

Osobní údaje zpracovávané pro účely evidence a zveřejňování sportovních výsledků budou zpracovávány bez konkrétního časového omezení, nejdéle však po dobu trvání oprávněného zájmu správce či třetí osoby.


Kontaktní formuláře

Na stránkách není umístěn kontaktní formulář.


Cookies

Soubory cookies nezbytné pro chod webových stránek.


Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.


Analytika

Informace o verzi prohlížeče a operačního systému pro zajištění správného zobrazení webových stránek.


S kým sdílíme vaše údaje

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Osobní údaje získané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu (který můžete udělit potvrzením na webovém rozhraní poté, co jste byli na používání cookies upozorněni a měli jste možnost seznámit se s těmito Zásadami). Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies jsme oprávněni zpracovávat i v případě, že dále užíváte webové rozhraní i poté, co jste byli na zpracování těchto osobních údajů upozorněni. Osobní údaje získané prostřednictvím souborů cookies využíváme pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.


Jak chráníme vaše osobní údaje

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, se snažíme v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu omezujeme jejich manipulaci, kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutné účely, ke kterým jste nám udělili souhlas, nebo kde tento účel definuje zákon. Dále naše webové stránky disponují HTTPS protokolem (platným SSL certifikátem) pro šifrované spojení mezi webem a uživatelem, díky čemuž se minimalizuje možnost odcizení osobních údajů během přenosu dat (odesílání v rámci formuláře apod.) Webové stránky jsou umístěné na bezpečných serverech Český hosting — THINline s.r.o., Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3 – Žižkov,
IČO 267 47 359.


Jaká máte práva?

Požadovat po nás informaci, které Vaše osobní údaje zpracováváme. Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů. Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit. Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. Požadovat přenesení údajů. Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech.

Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.


Kam posíláme vaše data?

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů mohou být trenéři či rozhodčí, včetně osob, v rámci kterých trenéři či rozhodčí působí, subjekty zabývající se statistikou, zpravodajstvím nebo publicistikou, subjekty zajišťující technické, organizační či statistické služby pro správce a dále orgány veřejné moci zejména v souvislosti s poskytovanými dotacemi (kupříkladu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky) a Český olympijský výbor. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných pro účely marketingu pak budou také marketingoví partneři správců.

Web nenabízí možnost přidávat komentáře.


Odkazy na legislativu

Postupujeme vždy v souladu s platnou legislativou, jejíž plné znění najdete na těchto odkazech:

– NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
– Zákon č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017 
– Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července 2017 

Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 10. 2021.