Pomalounku dospáváme a vstáváme a oslavy 30. výročí vzniku kdysi malého atletického oddílu v Chodově jsou za námi. Zbývá se už jen ohlédnout.. Oslavy proběhly v SUPR atmosféře.

Poděkování patří Kulturnímu domu U Kahanu ve Vintířově, který nám připravil skvělé prostředí i obsluhu. Poděkování náleží všem sponzorům nejen pro kolo štěstí a především městu Chodov, DDM Bludiště za trvalou spolupráci a podporu . Dále pořadatelské službě i těm kteří přispěli kulturně sportovními vystoupeními i hudbě, která hrála k poslechu i tanci.

Samozřejmě i hostům, kteří přijali pozvání a předsedovi klubu Mílovi Zítkovi, který oslavami provázel moderátorským slovem a zdaleka ne v poslední řadě Renatě Dočkalové za skvělou organizaci a zajištění celých oslav.

A pozdrav tam nahoru… patří i Liboru Dočkalovi, Marcele Mikešové, Karlu Štechovi i Petru Bernatovi, kteří s námi být nemohli i přesto, že by rádi byli a bavili se s námi.

Zbylé fotky ZDE.

Oslava třicátého výročí vzniku ŠAKu