Snažíme se pomáhat

V červnu se uskutečnil již tradiční akce pořádané Školní atletickým klubem – Chodovská maxištafeta, kde po celou dobu štafety byla u pořadatelů připravena kasička na dobrovolné příspěvky.

Celkem byla vybrána částka 7 595 Kč. Tento příspěvek byl 24. 8. slavnostně předán Dennímu centru Mateřídouška, o.p.s.

Snažíme se pomáhat