Ohlédnutí za rokem 2023

V roce 2023 měla naše členská základna  186 členů.  Předsedou ŠAKu  byl Miloslav Zítka a místopředsedkyní Mgr. Renata Dočkalová. Výkonný výbor pracoval ve složení: Mgr. Miloš Volek, Karel Matička, Mgr. Martin Horváth, Lukáš Kopecký Mgr. Jan Merunka, Jakub Stehno, Vladimír