V roce 2023 měla naše členská základna  186 členů. 

Předsedou ŠAKu  byl Miloslav Zítka a místopředsedkyní Mgr. Renata Dočkalová. Výkonný výbor pracoval ve složení: Mgr. Miloš Volek, Karel Matička, Mgr. Martin Horváth, Lukáš Kopecký Mgr. Jan Merunka, Jakub Stehno, Vladimír Zounar, revizorem byl Ing. David Pavelka.

Členové ŠAKu pracovali ve čtyřech tréninkových skupinách pod vedením trenérů Mgr. Miloše Volka, Josefa Terče, Mgr. Renaty Dočkalové, Mgr. Martina Horvátha, Lukáše Kopeckého, Miloslava Zítky, Mgr. Hanky Heiserové. 

Minipřípravky a cvičení rodičů s dětmi se ujali Mgr. Tereza Jirků.

V rolích asistentů se v jednotlivých skupinách střídali a pomáhali Martin Tonhauser a Adéla Baranovská.  Na sklonku roku se k terenerům přidal i Jan Garlík, který se zapojil jako asistent k nejmenším dětem ve skupině Mgr. Terezy Jirků. 

V roce 2023 jsme postavili družstva mladších žáků a žákyň, starších žákyň, a družstva mužů a žen.

Družstva si vedla povětšinou dobře.  Nejvýše se probojovala tradičně družstvo mužů, které zvítězilo v oblastním přeboru, do baráže jsme však z finančních důvodů nenastoupili.  Skvěle si vedly také ženy, které letos vybojovaly titul Mistra KV kraje a postup do baráže o II. Ligu, ale i tuto baráž jsme odmítli z důvodu vysokých nákladů. 

V soutěžích jednotlivců se nejvíce dařilo juniorské sprinterce Anně Peřinové,  která se kvalifikovala na Mistrovství ČR v běhu na 400 m a postoupila do finálového běhu. Zde si doběhla pro krásné 8. místo v novém oddílovém rekordu. 

Dominik Svoboda i v letošním roce hostoval v 1. ligových bojích za SC Start K. Vary. 

Uspěli jsme i letos v Běžeckém poháru mládeže KV kraje. Na druhém místě mezi dorostenkami skončila Michaela Zaschkeová, třetí místo patřilo Elišce Peřinové, mezi dorostenci pak Serhi Rihan obsadil třetí místo. 

Mezi veterány se opět blýskl ultramaratonec Jiří Valjent svým 1. místem v běhu na 100 km při Mistrovství ČR v Plzni ve své věkové kategorii. Velmi dobře si vedli i naši další veteráni v republikových tabulkách. Lukáš Kopecký skončil na 3. místě své věkové kategorie na 400 m. př.  a Jan Garlík pak ve svých disciplínách Výška, Dálka a  Trojskok  se objevuje na 5.–8. místě

Nejlepšími atlety ŠAK Chodov za rok 2023 se stali v jednotlivých věkových kategoriích: Pavel Kozel, Jakub Kopecký, Anastázie Horváthová,  Denis Baraňski, Štěpánka Dvořáková, mezi dorosty Lukáš Kopecký, Michaela Zaschkeová, juniorka Anna Peřinová, v kategorii dospělých  pak Josef Terč a Kateřina Vašková, mezi veterány Jan Garlík, Mgr. Marcela Kantnerová, Mgr. Hana Heiserová a Jiří Valjent 

ŠAK Chodov byl i v tomto roce pořadatelem mnoha závodů. K těm nejvýznačnějším patřil Memoriál Libora Dočkala-  Chodovská tretra,  Maxištafeta, Běh Smolnickým kopcem, Letní Chodov, Chodovská vlečka, dále to byly Chodovské víceboje, Vánoční laťka, Po čertech dobrý běh, Liborův žabák, Mámo, táto, udělej si na mne čas, Atletika pro Chodov či Atletika pro rodinu

Další zajímavou akcí byla i akce 12 minut pro zdraví.   

Akce Maxištafeta a Chodovská vlečka, opět splnily humanitární cíl a výtěžek z těchto akci šel na dobročinné akce do sociální a zdravotní péče. 

Dařilo se také skupině vytrvalců Marathon theamu ŠAKU Chodov, který se zúčastňoval vytrvalostních běhů nejen v našem regionu, ale i v celé  naší republice a dresy ŠAKu. Tady patří velké poděkování Miloslavu Zítkovi, který je neúnavným propagátorem vytrvaleckých běhů stejně tak jako tahounem a propagátorem skupiny Rozběháme Česko, která trénuje i na našem stadionu. 

V tomto roce jsme také uspořádali a zajistili dvě soustředění jedno formou příměstského tábora pod vedením Miloslava Zítky a Hany Heiserové, druhý v týdenní pobytové formě v Bílině pod vedením Miloše Volka, Josefa Terče a Martina Tonhausera. 

Trenérskou činnost ukončil k letošnímu roku Mgr. Rudolf Flaška, naopak přibyli další noví trenéři atletických přípravek (Petra Dundrová, Lukáš Kopecký junior, Nella Dvořáková, Štěpánka Dvořáková, Adéla Baranovská a Josef Terč).

Ve vzdělávání pokračovali i rozhodčí a Mgr. Martin Horváth získal certifikát rozhodčího nejvyšší 1. třídy. 

V letošním roce jsme zrealizovali přestavbu a úpravu cílové kanceláře a odvzdušnění a větrání budovy šaten.  

Podařilo se nám i letos být úspěšní v dotačním titulu Můj klub a tak mohli být odměněni trenéři a nakoupen materiál na stadion a do oddílu. 

Zdařilo se nám také přes ČEZ a jejich aplikaci Pomáhej pohybem získat 100 000 Kč a tak jsme mohli nakoupit nové dresy. 

Velkým přínosem pro atlety bylo i letos provozování  elektročasomíry, pronájem ubytování na stadionu a vlastní mikrobus. 

Pro chodovskou veřejnost jsme zajišťovali provoz stadionu i provoz malé sauny. 

Velké poděkování patří tradičně podporovatelům našeho oddílu, především městu Chodov, Karlovarskému kraji, DDM Bludiště Chodov, ale i drobným sponzorům OU Vintířov, panu K. Matičkovi, HNHRM Místní Chodov, firmě Thun N.Role , Dinocommerci Chodov, Truhlářství Kopecký, firmě TakTick panu Mňatinohovi, panu Liboru Sladkému či Tomáši Nalevajkovi

Ohlédnutí za rokem 2023