Na počátku bylo slovo…

 

Před počátkem však byly v Chodově tři atletické kroužky. Každý z nich pracoval při jedné ze základních škol v Chodově a v nich se atletikou zabývala řádově třicítka malých atletů pod vedením trenérů Libora Dočkala, Milana Kováříka a Miloše Volka. A bylo velké soupeření mezi školami, která z nich bude v rámci Sokolovska úspěšnější v atletických školních soutěží. A pak teprve přišlo ono slovo. To slovo bylo ŠAK.

Tyto kroužky se spojily a tak mohl Západních Čechách vzniknout malý bezvýznamný oddíl Školní atletický klub při II. ZŠ v Chodově čítající asi třicet dětí a tři trenéry a činovníky. Předsedou tohoto oddílu se stal bývalý aktivní atlet Baníku Sokolov Libor Dočkal.

HISTORIE KLUBU

Na počátku bylo slovo…

GALERIE
ATLETŮ

LEGENDY ŠAKu

SOUSTŘEDĚNÍ

MOŽNOSTI PRO VÁŠ KEMP