atletika pro rodinu

Začátkem května se nejmladší skupina našich atletů přesunula na atletický stadion. Začátkem června byl naplánován druhý trénink s rodiči, který se uskutečnil v rámci úterního tréninku. Po úvodním seznámení s obsahem tréninkové jednotky jsme se zahřáli při společné hře. Následovalo společné rozcvičení, individuální i s rodiči. Po rozcvičení byla zařazena i běžecká cvičení. Po krátkém občerstvení následovala metodická cvičení skoku dalekého. Do těchto cvičení se postupně zapojil i každý z rodičů. Do závěrečné části byla zařazena cvičení s raketkou a odhody. Pro odvážnější rodiče, trenér připravil za dodržení bezpečnostních pravidel odhody oštěpem. Všichni si společný trénink užili. Rodiče viděli, jaký pokrok v rozvoji pohybových dovedností děti získaly a sami si vyzkoušeli, co je obsahem atletického tréninku přípravek v našem oddíle. Příští týden máme v plánu uspořádat „bojovku“ v přilehlém okolí stadionu. Sezónu zakončíme soutěží rodinných vícebojů, na kterou jsou zváni všichni zájemci.

ATLETIKA PRO RODINU