Atletika pro rodinu

Halové atletické působení přípravek zakončil ŠAK Chodov společným tréninkem dětí a rodičů. Tímto tréninkem se uzavřela halová sezóna a další tréninky budou probíhat na přilehlém atletickém stadionu. Společného tréninku se zúčastnilo sedmnáct rodinných dvojic. Po úvodním seznámení s obsahem tréninkové jednotky jsme se zahřáli při společné hře. Následovalo společné rozcvičení a někteří rodiče si určitě vzpomněli na svá školní léta při tělesné výchově. Po rozcvičení byla zařazena i běžecká cvičení a polohové starty, kdy se rodiče snažili dostihnout své děti. Některým se to dařilo více, některým méně. Po krátkém občerstvení následovaly společné soutěže rodičů a dětí rozdělených do čtyř družstev. Soutěže obsahovaly slalomové obíhání , skupinové podávání balonu k určenému kuželu. Rodiče viděli, jaký pokrok v rozvoji pohybových dovedností děti získaly a sami si vyzkoušeli, co je obsahem atletického tréninku přípravek v našem oddíle. Další společný trénink proběhne koncem května na atletickém stadionu a společné soutěže uskutečníme koncem června.

Martin Horváth

Halové atletické působení přípravek zakončil ŠAK Chodov společným tréninkem dětí a rodičů