23. 2. proběhla v prostorách hotelu Nautilus Valná hromada ŠAKu Chodov.

Pozvání přijali i exstarosta Ing Josef Hora, a starosta i místostarosta města Chodov pánové Patrik Pizinger a Mgr. Luděk Soukup.

Valná hromada měla hned několik bodů programu. Nejprve proběhla zpráva o činnosti ŠAKu v uplynulém roce, následovala zpráva hospodáře o hospodaření a stavu financí klubu. Dalším bodem bylo zhodnocení výsledků činnosti v soutěžích jednotlivců i družstev ve všech věkových kategoriích. Důležitým bodem bylo dovolení nových členů do Výkonného výboru. Valná hromada zvolila do výboru Mgr. Milana Kováříka a Josefa Terče.

Valná hromada odsouhlasila i plán činnosti a hospodaření na příští rok, stejně tak jako přihlášení jednotlivých družstev do soutěží pro rok 2024.

Valná hromada přijala na vědomí i záměr a průběh investiční realizace akce: Postavím schody do nebe, jejímž výsledkem bude 33 tréninkových schodů na svahu nad cílovou rovinkou. O cele akci budeme informovat prostřednictvím medií.

Nechybělo ani velké poděkování městu Chodov za dlouhodobou a trvalou podporu nejen finanční. Vedle města to bylo i poděkování všem dalším podporovatelům chodovské atletiky. DDM Bludiště Chodov, KV. Kraji, Nadaci ČEZu – Pomáhej pohybem, Českému atletickému svazu, a dále všem místním sponzorům.
účetnictví Matička, truhlářství Kopecký, porcelánka Thun, Dinocommerce s.r.o., Půjčovna lešení Layher – T. Nalevajko, Rybářské návnady Tactics – M. Mňatinoha, p. Libor Sladký

Velké poděkování patřilo i všem rozhodčím, kteří pomáhají při závodech a hlavně všem trenérům ve všech tréninkových skupinách, (od nejmenších přípravek až po dospělé) protože bez nich by to nešlo ( Tereza Jirků, Jan Garlík, Adéla Baranovská, Martin Horváth, Lukáš Kopecký, Renáta Dočkalová, Miloslav Zítka, Hana Heiserová Josef Terč, Martin Tonhauser, Milan Kovářík a Miloš Volek).

Poté následovalo vyhlášení nejlepších atletů za rok 2023 a slavnostní večeře. V samotném závěru proběhl turnaj v bowlingu.

.

+ 6

Valná hromada