Atletická přípravka trenérů Martina Horvátha, Renáty Dočkalové a Adély Baranovské zakončila halovou část sezóny, společným tréninkem dětí a rodičů. Tímto tréninkem se uzavřela halová sezóna a další tréninky budou probíhat na přilehlém atletickém stadionu. Společného tréninku se zúčastnilo dvanáct rodinných dvojic. Po úvodním seznámení s obsahem tréninkové jednotky jsme se zahřáli při společné hře. Následovalo společné rozcvičení a někteří rodiče si určitě vzpomněli na svá školní léta při tělesné výchově. Po rozcvičení byla zařazena i běžecká cvičení a polohové starty, kdy se děti snažily dostihnout své rodiče. Některým se to dařilo více, některým méně. Po krátkém občerstvení následovaly společné soutěže rodičů a dětí rozdělených do dvou družstev. Soutěže obsahovaly slalomové obíhání , přeskoky překážek a laviček. Rodiče viděli, jaký pokrok v rozvoji pohybových dovedností děti získaly a sami si vyzkoušeli, co je obsahem atletického tréninku přípravek v našem oddíle. Další společný trénink proběhne koncem května na atletickém stadionu a společné soutěže uskutečníme koncem června.

Atletika pro rodinu