Pohybová gramtotnost ŠaK Chodov

Ke konci školního roku jsme za Školní atletický klub Chodov uspořádali populární závod pro rodiče a děti v rámci projektu Pohybová gramotnost – Atletika pro rodinu. Soutěže se odehrávali na našem Atletickém stadionu olympioniků. Počasí zúčastněným přálo a sluníčko zpříjemnilo celé odpoledne. Soutěžemi jsme zakončili školní rok nejen pro všechny naše atletické přípravky. Celkem se zúčastnilo 40 rodinných týmů! Po úvodním rozběhání a rozcvičení postupně všechny týmy absolvovaly jednotlivé disciplíny rodinného čtyřboje (slalomový běh, skokanský ciferník, skok z místa a hod pěnovým oštěpem). Ke každému stanovišti byl přiřazen rozhodčí a ten zaznamenával výsledky jednotlivých disciplín týmu.


Celá soutěž byla velmi vyrovnaná, výsledky velmi těsné a v celkovém hodnocení rozhodovaly vteřiny a centimetry. Ačkoliv se jednalo o soutěž, ale jako trenéři jsme se rozhodli, že ocenění a odměnu si zaslouží všechny děti bez rozdílu výkonnosti. Jsme rádi, že se nikdo nezranil a všichni měli příjemné zážitky ze společně stráveného odpoledne. Věříme, že se nám po tomto víceboji podaří přilákat k atletice další nové svěřence. Na závěr bylo společné fotografování a byl přichystán oheň s možností opékání vuřtů.

Za Školní atletický klub Chodov děkujeme za zařazení do projektu Atletika pro rodinu a budeme se těšit na další společné akce.
Martin Horváth

Závod pro rodiče a děti